راهنمای تنظیمات ایمیل در outlook

 

۱- نرم افزار Outlook 2007 را اجرا می‌کنیم. از منوی Tool گزینه Account Settings را انتخاب می‌کنیم.


 

۲- پنجره ای باز می شود.
 

در این پنجره روی دکمه New کلیک می کنیم.

 

۳- پنجره ای باز می شود.
 


 

در این پنجره گزینه "Manually configure server settings or additional server types" را تیک می زنیم و روی دکمه Next کلیک می کنیم.

 

۵- پنجره زیر باز می شود.
 


 

در این پنجره گزینه "Internet E-mail" را انتخاب می کنیم و روی دکمه Next کلیک می کنیم.

 

۶- پنجره ای مانند شکل زیر باز می شود.
 


 

در قسمت "Your Name" نامی را که مایل هستیم هنگام ارسال ایمیل نمایش داده شود، وارد می کنیم. در "Email Address" آدرس پست الکترونیکی خود را وارد می کنیم. در بخش های " Incomin Mail Server" و "Outgoing mail server - SMTP" آدرسی به صورت "mail.srbiau.ac.ir" وارد می کنیم .در بخش UserName ، آدرس پست الکترونیک خود را وارد می کنیم و در بخش Password گذرواژه ای که به ما اطلاع داده شده است را وارد می کنیم. سپس بر روی دکمه "More Settings" کلیک می کنیم.

 

۷- پنجره زیر باز می شود.
 


 

در این پنجره روی زبانه "Outgoing Server" کلیک می کنیم.

 

در این پنجره گزینه "My outgoing server (SMTP) requires authentication" را تیک میزنیم. سپس در تب "Advance" پورت POP3 را به 995 تغییر داده و تیک SSL را بزنید. همچنین پورت SMTP را به ۵۸۷ تغییر داده و نوع ارتباط را TLS مشخص کنید. پس روی دکمه OK کلیک میکنیم تا به پنجره قبل بازگردیم.
 

 

در این مرحله کار ما به پایان رسیده است. با کلیک روی دکمه Next پنجره بعدی باز می شود. در این پنجره روی دکمه Finish کلیک می کنیم.