روش نصب نرم افزار از شبکه

در منوی  start قسمت run آدرس IP سرور نرم افزارها را وارد کرده و Enter بزنید.
پوشه Shared Software را باز نمایید، در این قسمت نرم افزارها دسته بندی شدند و با توجه به نام پوشه میتوانید نرم افزار مورد نظرتان را پیدا نموده و روی هارد سیستم یا فلش مموری یا هر device دیگری کپی نموده و نصب نمایید.

start→Run→\\172.17.0.150→Enter→Shared Software