اداره شبکه و ارتباطات


آقای سعید کریمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات

سمت: رئیس اداره شبکه و ارتباطاتشرح وظایف:

۱- توزیع اینترنت در سطح واحد.

۲- مونیتورینگ سرورها.

۳- نصب و پیکربندی UTM

4- رفع اشکالات نرم‌افزاری شبکه و اینترنت.

۵- بررسی طرح‌های ارجاع شده و اعلام‌نظر کارشناسی.

۶- نظارت بر اجرای پروژه‌های مرتبط با شبکه (سخت‌افزار و نرم‌افزار شبکه)

۷- بررسی و تهیه فهرست نیازهای کلان واحد در حوزه شبکه و ارتباطات و گزارش به مراجع بالاتر.

۸- نگهداری ارتباطات شبکه واحد (فیبر نوری، کابلی، Wireless ).

۹- نگهداری و پشتیبانی ویندوز و نرم‌افزارهای مستقر روی سرورها.

۱۰- نگهداری و پشتیبانی سوئیچ‌های شبکه و رفع اشکالات احتمالی در این دستگاه‌ها.

۱۱- رفع اشکالات اتصال به شبکه Wireless داخلی ساختمانها و Wireless های بین ساختمان‌ها.

۱۲- انجام سایر امور مرتبط.

۱۳- هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات