اداره توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری


آقای مهدی رسولی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

سمت: رئیس اداره توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاریشرح وظایف:

بخش وب سایت

۱- نظارت براجرای پروژه های تحت وب و وب سایتهای وابسته به دانشگاه.

۲- پشتیبانی از سرورهای وب، ایمیل، پروپوزال، ژورنال، مالی و تغذیه واحد علوم و تحقیقات.

۳- ساخت ایمیل در دامین دانشگاه برای دانشجویان، اساتید، کارمندان، ادارات و دانشکده ها و پشتیبانی آن.

۴- ویرایش اطلاعات وب سایت دانشگاه.

۵- پاسخگویی و راهنمایی رابط دانشکده ها و ادارات در صورتیکه تمایل به تغییر اطلاعات وب سایت دانشکده خود را داشته باشند.

۶- طراحی و ساخت وب سایت مجلات دانشکده ها و مدیریت و پشتیبانی آنها.

۷- طراحی و ساخت وب سایت اعضای هیات علمی و مدیریت و پشتیبانی آنها.

۸- طراحی و ساخت وب سایت تحت دامین دانشگاه بنا به درخواست ادارات و دانشکده ها (جهت همایشها و کنفرانسها).

۹- طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار تحت وب سامانه سایر پرداختی های اعضای هیات علمی و حق التدریس.

۱۰- طراحی سامانه ثبت شناسنامه سیستمهای کامپیوتری و مدیریت فرایند پشتیبانی آنها.

۱۱- طراحی نرم افزار محاسبه حق الزحمه داوری و مشاوره و راهنمای پایان نامه ها

۱۲- انجام سایر امور مرتبط.

۱۳- انجام هرگونه وظیفه محوله از سوی مدیر کل فن آوری اطلاعات و ارتباطات

 


بخش سیستم چارگون

۱- تعریف و ساخت کد کاربر برای کاربران حوزه اتوماسیون اداری

  ۲- ایجاد ساختار سازمانی و دپارتمانهای زیر مجموعه آنها

۳- ایجاد دسترسی های مربوطه بین کاربران

۴- آموزش کاربران حوزه اتوماسیون

۵- پشتیبانی و رفع ایرادات و مشکلات احتمالی کاربران اتوماسیون اداری

۶- طراحی و قرار دادن الگو نامه ها در سیستم

۷- تعریف امضاء برای مدیران و روسای

۸- طراحی فرم گردش کار ( BPMS )

۹- گزارش گیری از سیستم

۱۰- راه اندازی ECE (ارسال الکترونیک نامه ها)

۱۱- راه اندازی سیستم فکس الکترونیکی