راهنمای تنظیمات ایمیل دانشگاه در اندروید

 

1- گزینه "Email" را جهت تعریف اکانت ایمیل جدید انتخاب نمائید.


2- بعد از انتخابAdd Account   در بخش  Setup Email نام ایمیل و پسورد ایمیل را وارد نموده و Next را کلیک میکنیم.


3- نوع اکانت را POP3 انتخاب می کنیم.


4- در بخش تنظیمات Incoming بایستی ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و سایر فیلدها طبق تصویر زیر وارد شود. 


5- تنظیمات Outgoing نیز طبق تصویر زیر صورت پذیرد.


6- پس از انتخاب دکمه Next  در این مرحله اینباکس ایمیل شما  در دسترس  وقابل مشاهده است.