روش نصب سیستم چارگون

 از internet explorer ورژن 7 به بالا استفاده نمایید.

در address bar آدرس سرور چارگون را وارد نمایید.(IP سرور چارگون را می توانید از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نمائید.)

در منوی tools گزینه internet options را باز نموده و در قسمت security ، trusted sites را انتخاب نموده و sites را کلیک نمایید و آدرس  سرور چارگون  را add نمائید.

 گزینه require server verification(https:) for all sites in this zone را تیک بزنید و پنجره را ببندید.

در منوی tools گزینه internet options را باز نموده و در قسمت security روی custom level کلیک نموده ، پنجره  security settings-internet zones گزینه های

Download unsigned ActiveX controls not marked as safe for scripting

Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting

Allow script-initiated windows without size or position constrains

را Enable نموده
و گزینه های

Use pop-up Blocker

Use SmartScreen Filter

را Disable نمایید.

 

از منوی عمومی ← دریافت فایل ← دریافت ابزار کاربری را انتخاب نمایید وگزینه run را کلیک نمایید تا مراحل نصب طی شود.

 

بعد از ورود کدکاربر و رمزتان را وارد نمایید.

 

از منوی عمومی ← دریافت فایل ← دریافت ابزار کاربری را انتخاب نمایید وگزینه run را کلیک نمایید تا مراحل نصب طی شود.