مرکز آمار

 
زهره خلیلی

مدرک تحصیلی : لیسانس آمار

سمت : کارشناس مسئول آمار


شرح وظایف : 

- جمع آوری آمار و اطلاعات گوناگون در کلیه زمینه ها شامل نیروی انسانی، آموزشی، رفاهی، فرهنگی، عمرانی،  پژوهشی، اداری و مالی و ... طبق فرمت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات. این اطلاعات عبارتند از: اطلاعات دانشجویی (شامل آمار ثبت نام شدگان، آمار دانشجویان، آمار دانشجویان به تفکیک بومی و غیر بومی، آمار دانشجویان غیر ایرانی، آمار دانشجویان به تفکیک وضعیت َجسمانی)،  اطلاعات فارغ التحصیلان (کلیه نیمسال ها به تفکیک بومی و غیر بومی و آمار کل فارغ التحصیلان از بدو تاسیس)،  اطلاعات و آمار نیروی انسانی (شامل هیات علمی، حق التدریس، کارکنان)، اطلاعات زمین ها،  اطلاعات ساختمان ها، اطلاعات امور پژوهشی (شامل سفرها، مقالات، طرح های  پژوهشی، همایش ها، کتاب ها  و مجلات منتشر شده، فعالیتهای کانون فارغ التحصیلان، فعالیت های باشگاه  پژوهشگران جوان و ...)، آمار امور پژوهشی، اطلاعات کتابخانه، اطلاعات تجهیزات و سیستم های مکانیزه، اطلاعات رویدادهای ورزشی،  اطلاعات سایتهای رایانه ای اینترنت و اینترانت، اطلاعات بودجه، فعالیت در حوزه پژوهش،  اطلاعات ترابری  و ارتباطات، اطلاعات دانشکده ها، اطلاعات واحد، اطلاعات پرسنل فناوری، اطلاعات فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، مسابقه ها و جشنواره ها.

- ثبت کلیه اطلاعات فوق در سایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به آدرس (http://ict.iau.ir) اطلاعات فوق سالانه دوبار طبق زمان بندی ارائه شده، تکمیل و ارسال می گردد و در صورت وجود نقص یا خالی بودن فیلد های ضروری بانکهای اطلاعاتی ارسالی یا عدم ارسال به موقع بانکهای اطلاعاتی و یا عدم تطبیق جمع های آماری ارسالی (از طریق سایت  اینترنتی) با ریز اطلاعات ارسالی (از طریق پست الکترونیکی) واحد مربوطه مشمول جریمه های تصویبی مطابق با مفاد بخشنامه 115101/79 مورخ 26/12/1375 می‌گردد.

- به روز رسانی کلیه اطلاعات در سایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات.

- استخراج اطلاعات دانشجویان و فارغ التحصیلان هر نیمسال، از برنامه جامع آموزش کلیه دانشکده ها  و  تبدیل آن به فرمت DBF و ارسال بانک های اطلاعاتی تهیه شده به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق صندوق  پست الکترونیکی مشترک.

- تکمیل فرم الکترونیکی  پرسشنامه های مختلف که در سایت اداره کل فناوری قرار می گیرد، مانند بانک اطلاعاتی ارزیابی خرد آموزش برای کلیه سالهای تحصیلی، بانک اطلاعاتی شاخص های آموزش عالی، شاخص های کمی و کیفی و ... .

 - دسته بندی، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل، نگهداری و تهیه پشتوانه از کلیه اطلاعات واحد.

- ارائه آمار به مقامات دانشگاه بنا به درخواست.